För rekomenderade servicekontakter

Hemsidan under konstruktion, mer information om enkla tips för att hålla ditt värmesystem i bästa skick kommer finnas här

Byta från 8 till 6 mm? -Inga problem!

De allra flesta pelletsbrännare fungerar lika bra oavsett pelletsens dimension. När du byter dimension kan dock förhållandet mellan luft- och bränsletillförsel förändras eftersom en mindre pellets lättare matas genom bränsleskruven. Detta medför att andelen bränsle i förhållande till luftmängd blir större, vilket i sin tur påverkar förbränningen. Du åtgärdar detta genom att minska matningshastigheten på skruven till förbränningen.

Tänk på det här när du byter:

En 6 mm pellets fyller bränsleskruven mer och matas därför fram snabbare. Detta gör att förhållandet mellan bränslemängd och luftmängd ändras och du kan behöva ändra hastigheten på bränsleskruven för att bibehålla optimal förbränning.

>> Gråvit aska = Allt är som det ska!

>> Mörk aska = Oförbränt bränsle. Du behöver minska bränsletillförseln.