Pellets utan tillsatser

Spånet i Derome pellets kommer från Deromes egna sågverk. Vägen från spån till ditt förnybara bränsle börjar med att torka spånet, till stor del med återvunnen energi. Det torra och varma spånet, fritt från tillsatser, pressas samman till små energirika pellets. Pelletsen binds samman av lignin, ett naturligt ämne i trä.

Torkning utan kontaminering

Torkanläggningen är uppbyggd med återvunnnen värme från en pannanläggning. Torkning sker med rökgaser som går i ledningar i torken vilket gör att Derome inte blandar flygaska från förbränning med råvaran. Det ger askhalter neråt 0,2% i färdig pellets.

8000 ton pellets

Derome förvarar 8000 ton pellets i silo och undviker på så sätt att köra hjullastare i pelletsen i planlager. Hela fabriken är ett slutet system där främmande föremål eller fukt inte kan komma in i pelletsen. Detta för att leverera en hel och ren pellets till dig som kund.

Alltid jämn och hög pellets kvalité

I och med att Derome hela tiden har samma leverantör av spån, ifrån egna sågverk, blir alltid resultatet på färdig vara den samma. Pellets från Derome tillverkas i Kinnared fabrik som ligger i mellersta Halland.

Företag

Scandbio producerar och säljer fasta förädlade trädbränslen. försörjer industrier, kommunala och statliga verksamheter, lokala entreprenörer samt enskilda villaägare med 100 % förnybar energi. Hållbart, ekonomiskt och tillförlitligt.

Huvudmarknad är Sverige men Scandbio agerar runt hela Östersjön. Scandbio är cirka 126 kunniga medarbetare fördelade på 5 fabriker i Sverige och 1 i Lettland. Tillsammans producerar och säljes årligen ca 550 000 ton bioenergi. All verksamhet präglas av ansvar för människa och miljö i kommande generationer.

Tillverkning

Scandbios produkter tillverkas i egna fabriker. Råvaran – biprodukter av gran och fur från lokala sågverk – kommer från de svenska skogarna. I fabrikerna förädlas restprodukter till ett homogent bränsle för användning i villor, tillverkande industri och värmeverk.

Standard

För att bibehålla en jämn kvalitet som lever upp till kvalitets- och miljökrav är våra fabriker certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Även råvaran är certifierad, vilket sammantaget gör att Scandbio som leverantör kan erbjuda ett s.k. Hållbarhetsbesked – ett krav från Naturvårdsverket och hållbarhetslagen som säger att alla anläggningar som förbränner biobränslen inom EU måste kunna visa att hållbarhetskriterierna enligt förnybartdirektivet är uppfyllda, för att slippa köp av utsläppsrätter (ETS).