Om oss

PWtec startades som ett systerbolag 2022 till PW Teknik. PW Teknik startade sin verksamhet 1996. Pellets var på den tiden ett närmast okänt begrepp. Under de senaste åren har kännedomen om och användandet av pellets ökat markant. Tillgången på pellets för villaägaren är idag väl tillgodosedd. Både bulk och säck levereras hem till kunden.

Fler och fler har sett fördelarna med ett förnybart bränsle som dessutom ger husägaren en god ekonomi

Efter mer än 25år i branchen så togs pelletsförsäljningen över i generationsskiftet, för att fortsätta att stödja kunder som förväntar sig en snabb och smidig tillgång till pellets.