LEVERANSVILLKOR – Derome Konsument 2012:01

Normal leveranstid

Leverans sker mellan 06.00-22.00. Leverans kan ske lördagar och helgdagar (röda dagar) i Leverantörens val. Expressleverans avtalas separat. Kontakta kundtjänst för mer information.

Minsta leveransmängd

  • Bulk 3 ton (pellets i lösvikt)
  • Pallar 4 st (säckad pellets)

Avisering

  • Telefon 35 kr
  • SMS 0 kr

Allmänna villkor

Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 200 kg enligt leverantörens val förutsatt att det finns plats i förrådet. Förrådet/silon ska vara klart för leverans från beställningsdagen. Vid leverans till PelliStore PCS eller liknande burkförråd, frånsäger Derome sig allt ansvar för skador på förrådet. En eventuell Mullvad ska tas ur förrådet på beställningsdagen. Derome tar inget ansvar för en eventuellt instängd Mullvad.

Kundens ansvar vid bulkleverans

• För en dammfri miljö i anslutning till förrådet/silon måste detta vara absolut tätt. Hela förrådet/silon inkl. rörledninga måste vara helt fria från plaster som kan orsaka explosioner på grund av statisk elektricitet.

• Förrådet ska regelbundet rengöras från eventuella anrikningar av finfraktion. Manlucka och titthål ska vara monterad så att man lätt kan komma in i förrådet för att kontrollera fyllnadsnivån och kvaliteten.

• Om kundens har flera mottagningsrör ska dessa vara märkta med silonummer.

• Om chauffören förväntas göra några ytterligare åtgärder såsom att montera filter eller färdigställa förråd för lossning ska detta uppges vid beställningen. Utan meddelande härom dockas endast slangen och pellets lossas. Ansvaret att färdigställa förråd ligger på kunden.

• Om det krävs mer än 20 meter slang ska detta meddelas vid beställning.

• Derome accepterar inte några reklamationer på finfraktion då leveransen har skett med extra lång slang.

• Förrådet är anpassat för mottagning av träpellets. Observera att av säkerhetsskäl får inga plaströr eller andra material som kan orsaka statisk elektricitet användas eftersom de kan orsaka explosioner. Avluftning med minst diameter 200mm eller motsvarande skall finnas.

• Bulkkoppling (diameter 100 mm 4 tums hankoppling) ska vara fastmonterad utomhus, maxhöjd 1,5 meter och minhöjd 0,1 meter. Vid lodrät montering, maxhöjd 1,5 meter och minhöjd 0,8 meter. Vi råder att man ska använda så kallade ”foderrör” med diameter 100mm för att bygga sin rörledning mellan fasad och in till förråd.

• Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga lastbilsfordon.

• Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil.

• Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

Kundens ansvar vid leverans av säckad pellets på pall.

Derome använder säckar av plast som är lastade på pallar. Vikten per säck är ca 16 kg, respektive per pall ca 832kg. Med reservation för ändrade förutsättningar för paketering. Skylt för markering av leveransplats kan beställas av Derome Pellets. Derome Pellets har som mål att alltid försöka tillgodose kundens önskemål om leveransplats. Varornalevereras på Deromes ansvar endast till utomhus uppgjorda avställningsytor. För eventuell uppkommen skada vid övrig uppställning, i Garage, förråd eller liknande ansvarar kunden/mottagaren. För sådan skada har Derome följaktligen inte något ansvar.

• Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga lastbilsfordon.

• Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil.Rev. 2012-08-30

• Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säkerarbetssituation.

• Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans från beställningsdagen.

Förvaring av pellets

Pellets ska förvaras torrt då produkten har en hög uppsugningsförmåga av fukt från omgivningen. Fuktig miljö orsakar sönderfall av produkten. Pellets i säck kan lagras utomhus om den är skyddad från fukt och kondens.

Reklamation

Reklamation ska alltid anmälas till säljaren omgående efter upptäckt. Uppeldad vara samt följdproblem ersätts inte.Vid reklamation avseende transport ska detta, vid lossning, noteras direkt på kundens följesedel samt dateras och undertecknas av chauffören. Även information om transportföretag samt bilnummer ska noteras på följesedeln.

Kreditgräns och betalningsvillkor

Säljaren tillämpar kreditgränser på alla kunder. Betalningsvillkor är 14 dagar netto efter en tillämpad och godkänd kreditprövning. Därefter utgår ränta enligt anvisning på faktura. Avgifter för hantering kan tillkomma.

Tilläggsdebitering

Kostnader som tillkommit efter orderläggning kan komma att debiteras separat.

Leverans till särskilda områden

Vid leverans där det tillkommer extrakostnader ex. trängselavgifter eller färjeavgifter debiteras kunden dessa avgifter.

Slanglängd över 20 meter

Debitering med 250:-/leveranstillfälle. Detta skall påtalas vid beställning (max 25 meter slang).

Om kunden inte kan ta emot beställd vara.

Debitering med 300:-/tillfälle, samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Om beställd vara inte ryms i bulkförrådet

Debitering med 300:-/tillfälle, samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Väntetid

Om kunden förorsakar dröjsmål för leveransen, ex. extratid för bulkbil, debiteras 13:-/min samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Leveransomläggning

Om kunden, när leveransen aviseras, väljer att avstå leverans den planerade dagen gäller att ny leverans sker inom tio arbetsdagar.

Avbeställa

Om du skall avbeställa meddelar du säljaren att du inte vill ha varan. Vid köp av vara eller en tjänst på distans eller vid hemförsäljning har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar, när du handlar inom Sverige. Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Däremot har säljaren rätt till ersättning för de särskilda kostnaderna för avbeställningen till exempel returtransport av aktuella varor. (Konsumentköplagen, SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare)

Alla priser är inklusive moms, inklusive pall. Reservation för eventuella ändringar i priser och villkor. Aktuella leveransvillkor finns alltid på vår hemsida som nedladdningsbar här nedan. Vi levererar direkt hem till dig inom av oss utvalda postnummerområden.