Är det ekonomiskt med Pellets?

Pelleters är bättre för miljön än fossila bränslen som till exempel olja. Dessutom är det billigare än både olja och elvärme och i de flesta fall även mer ekonomiskt än bergvärme. Dock är pellets dyrare än ved men i gengäld är det torrare, ger mycket små utsläpp och möjliggör automatiserad eldning.

Ska jag använda 6mm eller 8mm pellets?

Båda längderna har samma energivärde och brinner lika bra. Vilken sort du ska välja beror på vilken slags brännare du har, bland annat hur skruven ser ut.

Ställa om min brännare för 6mm pellets?

Ja, detta är ett bra alternativ att sänka matningen något för att få en effektiv förbränning.

Kan pellets bli gammal?

Utgå från hur mycket pellets du har behov av, samt hur mycket som ryms i ditt pelletsförråd. Värmepellets av hög kvalitet blir i regel inte gamla, så länge de förvaras korrekt.

Varför har priset på pellets blivit dyrare?

Många faktorer påverkar pelletspriser. Några nämnvärda faktorer är elkostnader för att driva produktion och transportkostnader har stigit kraftigt. Detta leder till att pellets, liksom många andra varor, har blivit dyrare.

Kontaktuppgifter

PWtec drivs via mejlkontakt och formulären på beställnings sidorna tar er direkt till : patrik.wallin@pwtec.com

Skada vid leverans

Ibland kan det hända att säckar går sönder vid leverans, ta en bild och skicka till patrik.wallin@pwtec.se

Ersättning skickas ut direkt eller dras av vid nästa leverans. Om det är ett återkommande problem följs chaufförer upp i frågan.